Vistelsetid förskola och fritidshem

Karbenningbygdens föräldrakooperativ

Förskola & Fritidshem

Vistelsetid förskola och fritidshem

 

Våra öppettider är för närvarande 07.00-16.30. Verksamhetens öppettider bestäms utifrån behovet av vistelsetid.

 

  • Vistelsetiden förläggs enligt arbets- eller studietidsschema för vårdnadshavare, heltidsplacering.

 

  • Allmän förskola gäller 15 tim/v från hösten det år barnet fyller tre till och med sommaren det år barnet fyller sex.

 

  • Föräldralediga och aktivt arbetssökande med barn i förskolan erbjuds upp till 15 tim/v.

 

Annan vistelsetid kan förekomma utifrån barnets behov samt familjesituation.