Om

Karbenningbygdens föräldrakooperativ

Förskola & Fritidshem

Om oss

 

Karbenningbygdens föräldrakooperativ startade 1 augusti, 2012 med förskoleverksamhet. I augusti 2015 utökades verksamheten med fritidshem.

 

Vad menas med föräldrakooperativ?

Att förskolan och fritidshemmet är en föräldradriven ekonomisk förening utan vinstintresse. Den som har barn på föräldrakooperativet är medlem i föreningen.

 

Detta innebär att:

 

  • Föreningen leds av en ideell styrelse, vald av medlemmarna, som är ytterst ansvarig för verksamheten.

 

  • Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

 

  • I föräldrarnas ansvar ingår att medverka i föreningsarbetet t.ex. genom styrelseuppdrag, jourveckor, vikariejour, fixardagar.

 

Ekonomisk förening är ett gemensamt företag:

På ett litet kooperativ har alla vi medlemmar ett gemensamt ansvar för att verksamheten ska kunna genomföras och följa de lagar och regler som styr.

 

 

Verksamhet:

Förskola och fritids erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1 - 12 år.

 

Grupper istället för avdelningar:

Vi har valt benämningen och arbetssättet grupper då vi i största möjliga utsträckning vill undvika den låsning som uppdelning i traditionella avdelningar kan innebära. Att arbeta med grupper och de blandade åldersgrupperna ger barnen möjlighet att lära av, leka med och utvecklas tillsammans med barn på samma och olika mognadsnivå oavsett ålder.

 

 

Vår vision är Karbenningbygdens föräldrakooperativ - För ett hållbart lärande i familjär miljö med skogen runt knuten.

 

För oss är det viktigt med trygghet för barn, vårdnadshavare och personal. Genom de åldersblandade grupperna får vi följa barnen under lång tid utan överskolningar mellan avdelningar.