Försäkring

Karbenningbygdens föräldrakooperativ

Förskola & Fritidshem

Försäkring

 

Barnen på Karbenningbygdens föräldrakooperativ är försäkrade genom Norbergs Kommun.

För info om försäkringsbesked tryck här

För info och att anmäla skada på nätet tryck här

 

Önskar du ta del av samma info som finns att se på Norbergs kommuns sida tryck här