Avgift förskola och fritidshem

Karbenningbygdens föräldrakooperativ

Förskola & Fritidshem

Avgift förskola och fritidshem

 

Ni kan välja mellan två avtal, enhetstaxa eller maxtaxa. Majoriteten av medlemmarna har valt enhetstaxa, eftersom det gör det administrativa arbetet lättast. Det är dessutom ekonomiskt fördelaktigt för majoriteten av medlemmarna.

 

Vi erbjuder en förmånligare debitering av förskole- och fritidshemsavgiften genom enhetstaxa.

 

Som vårdnadshavarna kan du/ni alltid välja debitering enligt maxtaxa och har då skyldighet att inkomma med inkomstuppgifter och ge föreningen rätt att kontrollera dessa.

Enhetstaxa

Förskola

Fritidshem

Barn 1

1.119 kr

811 kr

Barn 2

747 kr

406 kr

Barn 3

187kr (373kr)

203kr (406kr)

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift

Enhetstaxans förmåner:

 

  • 572 avgiftsfria timmar per år för samtliga barn i förskola istället för lagens 525 timmar som endast gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre.

 

  • 312 avgiftsfria timmar per år för fritidshem istället för lagens 0 timmar.

 

  • 50 % debitering för barn 3 (378*0,5=187 kr, förskola) (406*0,5=203 kr, fritidshem)

 

  • Samma taxa under hela året.

 

Maxtaxa 2017

Förskola

Maxtaxa 2017

Fritidshem

Barn 1 (3%)

1382 kr

Barn 1 (2%)

922 kr

Barn 2 (2%)

922 kr

Barn 2 (1%)

461 kr

Barn 3 (1%)

461 kr

Barn 3 (1%)

461 kr

Barn 4

Ingen avgift

Barn 4

Ingen avgift

Allmän förskola

Ingen avgift

 

 

Allmän förskola innefattar enlig lag 525 avgiftsfria timmar per år, 15 tim/v under skolans kalendarium. Hos oss ligger dessa 15tim fördelat på tre av dagarna måndag - torsdag klockan 9-14 och gäller fr.o.m. hösten det år barnet fyller tre.

 

Maxtaxans regler:

 

  • Skyldighet att inkomma med inkomstuppgifter och ge föreningen rätt att kontrollera dessa.

 

  • Debitering baseras på hushållets samtliga bruttoinkomster (inkomst före skatt) och beräknas i procent av inkomst. Högsta debitering är angiven ovan vid maxtaxa 2018.

 

  • Allmän förskola gäller fr.o.m. augusti det år barnet fyller tre och innefattar enligt lag 525 avgiftsfria timmar per år. För de 3-5 åringar som hos oss är placerade i förskolan under vårdnadshavarnas arbets- och/eller studietid, dvs. har en förskoleplats som de betalar för görs en reducering av avgiften under hela året som motsvarar 530 avgiftsfria timmar.

.